Szczegóły ogłoszenia

Zaproszenie na spotkanie

2018-04-16 10:55 przez Małgorzata Wojcieszuk

Firma PROMAG wraz Miastem i Gminą Łosice serdecznie zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców Gminy na spotkanie dotyczące dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej oraz instalacje solarne do podgrzewania wody użytkowej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 roku o godz. 17:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie MiG w Łosicach, 
ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 6.

Wróć