Szczegóły ogłoszenia

ZAPROSZENIE NA VII SESJĘ RADY

2019-03-08 15:01 przez Małgorzata Wojcieszuk

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w VII sesji Rady Miasta i Gminy Łosice która odbędzie się w dniu 18 marca 2019 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 14.30.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Sprawy organizacyjne:

1)    stwierdzenie quorum,
2)    przedstawienie porządku obrad,
3)   przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.

  1. Informacja o działaniach podjętych między sesjami:

1)   Burmistrza,
2)   Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy.

  1. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Siedlcach wraz z odpowiedzią na skargę;
2) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2019 rok;
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019-2029;
4) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku.

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY
(-) Ewa Hornowska

 

Wróć