Szczegóły ogłoszenia

Zaproszenie na VIII sesję Rady Miasta i Gminy Łosice

2019-03-26 13:38 przez Małgorzata Wojcieszuk

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się 27 marca 2019 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy organizacyjne:
1) stwierdzenie quorum,
2) przedstawienie porządku obrad, 
3)   przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowywania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane;
2) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy  Łosice innym instrumentem płatniczym;
3) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Łosice.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY
(-) Ewa Hornowska

Wróć