Szczegóły ogłoszenia

Zaproszenie na XVI sesję Rady Miasta i Gminy

2019-10-04 16:14 przez Małgorzata Wojcieszuk

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 7 października 2019 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach.
Rozpoczęcie - godzina 15.30.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Sprawy organizacyjne:
1) stwierdzenie quorum,
2) przedstawienie porządku obrad.
3.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca 
Rady Miasta i Gminy 
(-) Ewa Hornowska 

Wróć