Szczegóły ogłoszenia

ZAPROSZENIE NA XLVI SESJĘ RADY MIASTA I GMINY

2018-04-24 15:49 przez Małgorzata Wojcieszuk

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Łosice zaprasza do wzięcia udziału w XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach.

Rozpoczęcie - godzina 15.00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Sprawy organizacyjne:

1)    stwierdzenie quorum,
2)    przedstawienie porządku obrad,
3)   przyjęcie protokołu z XLIV sesji z dnia 22 marca 2018 r.
4)   przyjęcie protokołu z XLV nadzwyczajnej sesji z dnia 28 marca 2018 r.

  1. Interpelacje i zapytania.
  2. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Łosice;
2) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku;
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2018-2028.

  1. Odpowiedzi na interpelacje.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Romuald Jóźwiaczuk

 

Wróć