Szczegóły ogłoszenia

Zaproszenie na XXVI sesję Rady Miasta i Gminy

2020-07-07 11:27 przez Małgorzata Wojcieszuk

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 8 lipca 2020 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1) stwierdzenie quorum,
  2) przedstawienie porządku obrad,
 1. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020 – 2028;
  2) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku;
  3) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Łosice na rok szkolny 2020/2021;
  4) w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY
/-/ Ewa Hornowska

 

Wróć