Szczegóły ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE

2018-04-24 10:50 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zapytanie ofertowe dotyczy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa wiaty stalowej przy ul. Białostockiej w Łosicach". Szczegóły w zapytaniu.

Wróć