Szczegóły ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR RW1IG.120.42.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOSICE z dnia 19 lipca 2019 roku

2019-07-19 16:36 przez Dorota Kalinowska

ZARZĄDZENIE NR RMiG.120.42.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOSICE z dnia 19 lipca 2019 roku
w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Łosicach, stanowiących własność Gminy Łosice, przeznaczonych do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami.

Wróć