Szczegóły ogłoszenia

Zawiadomienie nr GNiOŚ.6220.3.2.2019

2019-03-13 15:22 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GNiOŚ.6220.3.2.2019 z 12-03-2019 r.  dot. przedsięwzięcia polegającego na: „Rekultywacji kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Łosice, gmina Łosice”.

Wróć