Szczegóły ogłoszenia

Zawiadomienie nr GNiOŚ.6220.3.23.2019 z 22.07.2019 r.

2019-07-23 10:32 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr GNiOŚ.6220.3.23.2019 z 22.07.2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Rekultywacji kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Łosice, gmina Łosice”.

Wróć