Szczegóły ogłoszenia

Zawiadomienie nr GNiOŚ.6220.9.3.2019

2019-07-08 18:30 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GNiOŚ.6220.9.3.2019 z 08.07.2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ujęcia wód podziemnych poprzez wykonanie dwóch studni z utworów czwartorzędu oraz trzeciorzędu na działce nr. ew. 183/6 przy ul. Czarkowskiego 9 w Łosicach”.

Wróć