Szczegóły ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

2017-02-23 17:30 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zawiadamia że w dniu 10.02.2017 r. na wniosek Inwestora z dnia 09.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającej na „Wykonaniu urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych – studni głębinowej o wydajności 9,0 m3 na działce o nr. ew. 27/1” w miejscowości Biernaty Średnie, gm. Łosice.

Stosownie do treści z art. 10 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm./ strony mogą zapoznawać się ze zgromadzonymi materiałami w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łosicach przy ul. Piłsudskiego 6, I piętro pok. nr 25 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek 9.00-17.00, wtorek- piątek 7.30-15.30.

Wróć